Featured Link

Herb_Kartong

สมุนไพรว่านขอทอง


Google+
สมุนไพรว่านขอทองหรือว่านแก้

Herb_Kartong1

สมุนไพรว่านขอทองหรือว่านแก้ ว่านนี้หัวเหมือนขมิ้น หัวที่ปลูกไว้นาน ๆ จะใหญ่ยาว และแตกหัวจากหัวเดิมเป็นเล็ก ๆ เหมือนตะขอสอดเกี่ยวพันกันเป็นข้อ ๆ ขึ้นด้านบน ต้นและ ใบเป็นสีเขียวแบบเดียวกับขมิ้นไม่มีผิด ขนาดลำต้นเล็กกว่าขมิ้นนิดหน่อย สีของหัวว่านจะมีสีขาวแต่เนื้อในเป็นสีเหลืองอ่อน


ประโยชน์ของสมุนไพรว่านขอทองหรือว่านแก้

ว่านขอทองมีสรรพคุณวิเศษเลิศกว่าบรรดาว่านแก้ทั้งหลายทั้งปวง เพราะมีอิทธิฤทธิ์ในทางแก้พิษเบื่อเมาต่างๆ ถ้ามีอาการคลื่นเหียนเวียนหว อาเจียน ท้องร่วงทำให้ตาแข็งพูดไม่ได้แสดงว่าถูกพิษร้อยของพืชและสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งมา ให้ใช้ว่านนี้ผสมกับน้ำหรือต้มรับประทานจะสามารถแก้อาการต่าง ๆ ได้ทันใด หากถูกคุณถูกเสน่ห์ยาแฝดให้เอาหัวว่านฝนทาตัวหรือจะใช้แป้งผสมกับว่านพอกตัวก็จะหายได้เช่นกัน แม้จำติดตัวไปด้วย หากสงสัยจะถูกยาสั่งหรือโดน เบื่อเมา ให้ฝานหัวว่านเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ลงไปในของที่จะรับประทานหากมียาพิษว่านจะหมุ่นจี๋หรือลอยขึ้น ๆ ลง ๆ ให้ได้เห็น หมายความว่ามียาพิษแน่นอน ว่านขอทองนี้ยังมีอนุภาพในทางเมตตามหานิยมอย่างสมชื่อ ก่อนจะใช้ทำการสิ่งใดให้เสกด้วยคาถา "นะโมพุทธายะ" 7 จบทุกครั้งไป

การปลูกสมุนไพรว่านขอทอง

การปลูกว่านขอทอง หรือว่านแก้ ว่านชนิดนี้ชอบดินปนทราย โดยผสมดินร่วน ๆ สองส่วนทรายหยาบ 8 ส่วน ใช้กระถางใบใหญ่ ๆ หน่อยจะได้หัวมาก ตอนแรกที่ปลูกอย่ากลบหัวว่านให้จมดินหมด เหลือให้โผล่จากดินเล็กน้อยและอย่ากดดินให้แน่นนัก รดน้ำแต่พอควรน้ำที่จะใช้รดลงไปต้องเสกด้วย "นะโมพุทธายะ" 3จบ เสมอจะทำให้เพิ่มคุณานุภาพยิ่งขึ้น การตั้งควรตั้งไว้ในที่ร่มหรือโคนต้นไม้ใหญ่ใครมีว่านนี้มาปลูกไว้เหมือนมีลาภอันประเสริฐ
© 2013 thaiherbtherapy.com
Home | Herbs | Massage | Products | About Us | Contact | Advertise